Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Παρανεστίου (Κ.Π.Ε)

Το ΚΠΕ Παρανεστίου ιδρύθηκε με τη συνεργασία του ΥΠΕΠΘ και του Δήμου Παρανεστίου το 2002.
Στελεχώθηκε για πρώτη φορά το Φεβρουάριο του 2004. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί με 6 εκπαιδευτικούς.

Άξονες Δράσης του ΚΠΕ Παρανεστίου:

1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Σχεδιάζει και υλοποιεί μονοήμερα και πολυήμερα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχοντας ως στόχο να  εκπαιδευτούν, ενημερωθούν και ευαισθητοποιηθούν,  για το περιβάλλον, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τη σχέση τους με την ποιότητα της ζωής μας, τις αειφορικές επιλογές διαχείρισής του και την αναγκαιότητά τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών μας. Παράλληλα, να αναπτύξουν θετικές στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές για τη διαχείριση του Περιβάλλοντος της περιοχής τους με κριτήρια οικολογικής ισορροπίας και Αειφορικής ανάπτυξης.

Παράγει εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για να στηρίξει τις παραπάνω δράσεις

Διοργανώνει περιβαλλοντικές ημερίδες, σεμινάρια και εργαστήρια για  να επιμορφωθούν εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ώστε να μπορούν να αναπτύξουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα Σχολεία και να διδάξουν το σχετικό αντικείμενο στο Νέο Σχολείο.

Συμμετέχει στην οργάνωση και ανάπτυξη περιφερειακών και εθνικών θεματικών δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Στηρίζει περιβαλλοντικά προγράμματα σχολικών ομάδων

Σχεδιάζει και υλοποιεί δραστηριότητες υπαίθριας διαβίωσης για μαθητές με στόχο την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  μέσα από την Υπαίθρια Διαβίωση.

Αναπτύσσει  διασυνοριακές και διεθνείς εκπαιδευτικές συνεργασίες με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της αειφόρου ανάπτυξης.

2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Σχεδιάζει και υλοποιεί μονοήμερα, πολυήμερα προγράμματα, σεμινάρια, διημερίδες και δράσεις για την  εκπαίδευση τοπικών κοινωνικών ομάδων με στόχο την απόκτηση γνώσεων που θα προάγουν την κριτική σκέψη για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των περιβαλλοντικών προβλημάτων, θα ενισχύουν τις δεξιότητες για την επίλυσή τους στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και θα ενθαρρύνουν την αυτενέργεια και την ανάληψη συμμετοχικών πρωτοβουλιών.

Παράγει εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής για την στήριξη των παραπάνω προγραμμάτων.

Αναπτύσσει ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες με στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων πάνω σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  μέσα από  την  Υπαίθρια Διαβίωση
Δυνατότητα συμμετοχής  έχουν  όλοι οι ενήλικες ανεξαρτήτως επιπέδου μόρφωσης, ως ομάδα.  Τέτοιες ομάδες μπορεί να είναι:

 • τάξεις Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
 • σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων
 • ομάδες φοιτητών από Πανεπιστημιακά Τμήματα
 • μη κερδοσκοπικοί σύλλογοι – σωματεία
 • οικολογικές οργανώσεις
 • φορείς διαχείρισης οικοσυστημάτων
 • υπάλληλοι Περιφερειακής και Δημοτικής Αυτοδιοίκησης
 • έφεδροι και μόνιμοι αξιωματικοί και οπλίτες
 • μέλη Συμβουλίων νέων
 • ΚΑΠΗ
 • σύλλογοι της περιοχής
 • επαγγελματικές ομάδες που η δραστηριότητά τους συνδέεται με το περιβάλλον και την αειφορία.

Το ΚΠΕ Παρανεστίου διαθέτει:

 • τεχνικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (γιγαντοοθόνες, βιντεοπροβολείς, τηλεσκόπια, μετεωρολογικό σταθμό, κιάλια, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, μαγνητόφωνα, όργανα μέτρησης)
 • εργαστήριο βιολογίας-φυσικοχημείας (μικροσκόπια, στερεοσκόπια, κτλ)
 • βιβλιοθήκη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
 • αίθουσα πολλαπλών χρήσεων – συνεδριακό κέντρο
 • οικισμό φιλοξενίας στην περιοχή Μεσοχωρίου με δυνατότητα φιλοξενίας 120 ατόμων
  λεωφορείο μετακινήσεων
 • αξιοποιούμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ροδόπης και την αίθουσα προβολών του για τα προγράμματα του Κέντρου.

Πηγή: http://www.kpeparanestiou.gr

Δείτε επίσης